Nền tảng quảng cáo Facebook, adwords đang là những phương thức tốt nhất giúp doanh nghiệp chạy chiến dịch truyền thông cho thương hiệu