Phần mềm cài đặt và chạy trên nền tảng windows là giải pháp hữu hiệu nhất cho các bài toán quản lý hoặc mang tính chuyên môn, tính nghiệp vụ cao